Zaposleni

 

 

Direktorica, družinsko/partnersko svetovanje, urejanje odnosov v družini, razveza zakonske zveze/razpad izvenzakonske skupnosti, urejanje starševstva: Tel.: 01 7590 671
Tatjana MILAVEC, univ. dipl. soc. del.  
Višja svetovalka  
   
Denarne socialne pomoči, subvencija najemnine, bolezni odvisnosti, duševno zdravje, pravice iz javnih sredstev, preživnine:

Tel.: 01 7590 672

030 716 464

Patricija Mateja ČAMPA, univ. dipl. soc. del. (odsotna)  
Nadomešča jo: Vesna Turšič, univ. dipl. soc. del.  
   
Državne štipendije, varstveni dodatek, oprostitve, rejništvo in posvojitve, stiki pod nadzorom, priznanje/izpodbijanje očetovstva in materinstva:

Tel.: 01/ 7590 672

030 716 464

Katja JAZBAR, univ. dipl. soc.del.  
   
Starševsko varstvo in družinski prejemki, pravice iz javnih sredstev:

Tel.: 01 7590 673

030 226 480

Polona LOVŠIN, strokovna sodelavka  
   
Varstvo odraslih, varstvo otrokovih premoženjskih koristi, skrbništvo, družinski pomočnik, invalidi, pomoč družini za dom, pomoč na domu:

Tel.: 01 7590 674

031 371 975

Meta SMOLE, univ. dipl. soc. del.  
Višja svetovalka  
   
Obravnava otrok in mladostnikov, ukrepi CSD za varstvo otroka, nadomestna kazen, obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj, nasilje, IDP:

Tel.: 01 7590 676

031 371 975

Jerneja KUNC, univ. dipl. soc. del.  
Samostojna svetovalka  
   
Tajništvo: Tel.: 01 7590 670
Elizabeta GOVEKAR  
   
Računovodstvo: Tel.: 01 7590 677
Tatjana JESENKO  
   
Socialne oskrbovalke:  
Tatjana LAZAR  
Dunja SIVEC JURJAVČIČ  
Martina ŽIGON  
Špela CARL FORTUNA  

 

 

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Center za socialno delo Ljubljana, enota Logatec