Predstavitev

Poslanstvo

Kakovostno, strokovno in zakonito delo na področju socialno varstvene dejavnosti. Nuditi pomoč posameznikom in družinam ter ustvarjati pogoje za reševanje ali zmanjševanje stisk in težav.

Vizija

Želimo postati odprt in prijazen prostor, kjer bomo skupaj z našimi uporabniki, ki so se znašli v socialnih stiskah in težavah, z njihovo aktivno in enakopravno vključenostjo, dialogom in sodelovanjem soustvarjali rešitve.

Naše vrednote

  • znanje in strokovnost
  • enakost in sodelovanje
  • odprtost in prijaznost
  • spoštljivost in varovanje zasebnosti
  • zakonitost
  • pomoč in podpora pri razvijanju lastnih potencialov

 

Center za socialno delo Logatec je javni socialno varstveni zavod. Ustanovljen je bil leta 1989. Center organizira in izvaja naloge ter javna pooblastila za območje Upravne enote Logatec. Po pogodbi z Občino Logatec opravlja storitve in naloge za odpravljanje socialnih stisk in težav občanov na lokalnem nivoju.

Na centru beležimo trend vedno večjega števila družin in njenih članov ter posameznikov, ki v določenem obdobju potrebujejo pomoč. Običajno se soočajo s kompleksnimi stiskami in težavami npr. revščino, nemočjo, premalo znanja in informacij, kar pogosto vodi v socialno izključenost. Ob nepredvidljivih spremembah v svojem življenju se zaradi bolezni, odvisnosti, posebnih potreb, težav v partnerskem odnosu, razveze zakonske zveze, nasilja ipd. spoprijemajo s stiskami, pri čemer si prizadevamo, da jim nudimo potrebno pomoč in podporo pri reševanju njihovih kompleksnih psihosocialnih problemov.

Skupnost centrov za socialno delo: katalog informacij javnega značaja CSD Logatec

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Center za socialno delo Ljubljana, enota Logatec