1. Socialno varstvene storitve

1.1.       Prva socialna pomoč. 2

1.2.       Osebna pomoč. 2

1.3.       Pomoč družini za dom.. 3

 

1.1.        Prva socialna pomoč

  • je pomoč posamezniku, da prepozna in opredeli stiske ali težave, da oceni možne rešitve in se seznani z možnimi storitvami, dajatvami, obveznostmi, ki sledijo izbiri ter predstavitev mreže in programov izvajalcev, ki mu lahko nudijo pomoč.
  • namenjena je vsem osebam s stiskami in težavami, ki ne vedo, kam bi se obrnili po pomoč.
  • za prve informacije lahko pokličete strokovne delavce.
  • prvič: zaradi vaše težave ali stiske ali zaradi informacij v zvezi z določenimi postopki s področja socialnega varstva,
  • ponovno: z novo težavo ali stisko, ki je doslej še niste urejali na centru za socialno delo.

 

1.2.        Osebna pomoč

Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti.

Svetovanje je organizirana oblika strokovne pomoči posamezniku v situacijsko pogojenih socialnih stiskah in težavah, ki jih sam ne zna ali ne zmore odpraviti, je pa pripravljen spremeniti svoje vedenje, poiskati ustrezne rešitve in urediti odnose z drugimi osebami v socialnem okolju.

Urejanje je oblika strokovne pomoči posamezniku, ki je zašel v socialne stiske in težave zaradi osebnostnih ali vedenjskih posebnosti in pri tem ogroža tudi druge osebe. Za uspešno pomoč je potrebno sodelovanje ključnih dejavnikov v širšem okolju.

Vodenje je oblika podpore posamezniku, ki je zaradi duševne prizadetosti, duševne bolezni ali drugih osebnostnih težav začasno ali trajno nesposoben za samostojno življenje.

 

1.3.        Pomoč družini za dom

Pomoč družini za dom obsega: strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge.

Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini in so rešljive le s spremembami v družini kot celoti, kadar družina išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke, vendar poznani vzorci vedenja in znanja družine ne zadoščajo za odpravljanje težav ter v primerih, ko socialne stiske dveh ali več družinskih članov za zagotovitev normalnih pogojev za obstanek in razvoj družine zahtevajo trajnejšo podporo in vodenje.

Pogoj za uporabo storitve sta ocena, da so družinski člani motivirani za uresničevanje potrebnih sprememb v svojih socialnih vlogah ter sprejem dogovora o sodelovanju.

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Center za socialno delo Ljubljana, enota Logatec