Otroški dodatek, štipendije, subvencija vrtca – vloge oddane v in po septembru 2018

Uporabnike obveščamo, da zaradi reorganizacije centrov za socialno delo vse vloge za otroški dodatek, štipendijo in subvencijo vrtca oddane v in po mesecu septembru 2018 rešuje SLUŽBA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV CSD LJUBLJANA.

Zaradi uvajanja informacijske podpore novi organizacijski strukturi centrov za socialno delo je v prvem tednu oktobra 2018 bil nedostopen informacijski sistem centrov za socialno delo (IS CSD), kar pomeni, da zaposleni ta čas niso mogli uporabljati sistema. Prav tako v tem obdobju oddaja e-vlog ni bila možna.

Ne glede na datum izdaje odločbe vam pravica do otroškega dodatka, subvencije vrtca in štipendije velja s prvim dnem naslednjega meseca po oddani vlogi in bo ustrezno narejen obračun in morebiten poračun.

V kolikor bi zaradi neizplačila socialnih transferjev posameznik oz. družina občutila materialno stisko, se lahko oglasi/te na vaši Enoti CSD Ljubljana v času uradnih ur. Skupaj z vami bomo poiskali rešitve v okviru možnosti.

Opravičujemo se vam za morebitne nevšečnosti in vas prosimo za razumevanje!

Za vsa dodatna pojasnila in sporočila se obrnite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


 

 
 

Reorganizacija centrov za socialno delo

Zaradi reorganizacije centrov za socialno delo bo s 1. 10. 2018 zaradi uvajanja informacijske podpore novi organizacijski strukturi centrov za socialno delo v prvem tednu oktobra 2018 predvidena nedostopnost informacijskega sistema centrov za socialno delo (IS CSD), kar pomeni, da zaposleni ta čas ne bodo mogli uporabljati sistema. Prav tako v tem obdobju oddaja e-vlog ne bo možna.

Zaradi povečanega števila vlog v mesecu avgustu in nedelovanja sistema posledično pričakujemo, da ne bodo izdane vse odločbe za vloge, ki so bile vložene v mesecu avgustu 2018, kar pomeni, da tudi izplačil v mesecu oktobru za mesec september ne bo.

V kolikor bi zaradi neizplačila socialnih transferjev posameznik oz. družina občutila materialno stisko, se lahko oglasi/te na Centru za socialno delo Logatec v času uradnih ur. Skupaj z vami bomo poiskali rešitve v okviru možnosti.

Opravičujemo se vam za morebitne nevšečnosti in vas prosimo za razumevanje!


 

Razpis štipendij za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada Republike Slovenije je 30. 1. 2018 objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis)«.
Obvestilo

Letak


 

 

Sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih

S 01.06.2018 začne veljati Zakon o socialno varstvenih prejemkih–F, s katerim se je med drugim zvišal osnovni znesek minimalnega dohodka.

Upravičenci, ki imajo odločbo o priznanju pravice do DENARNE SOCIALNE POMOČI ali VARTVENEGA DODATKA, lahko, ne glede na obdobje veljavnosti te odločbe pred potekom obdobja, za katerega je bila pravica priznana, v roku OD 01.06.2018 DO 31.07.2018 UVELJAVLJAJO ODMERO TEH PRAVIC po novi zakonodaji in sicer na način, da oddajo NOVO VLOGO. 


 

 

Predvideni datumi izplačil v mesecu septembru 2018

Denarna socialna  pomoč

21.09.2018

Varstveni dodatek

28.09.2018

Državna štipendija

10.09.2018

Pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek

12.09.2018

Otroški dodatek, dodatek za nego otroka

13.09.2018

Delno izplačilo za izgubljeni dohodek, starševsko nadomestilo, KDČ 

14.09.2018

 


 

Objava namere

Center za socialno delo Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec objavlja namero za podelitev služnostne pravice:

v breme nepremičnine katastrska občina 2016 BLEKOVA VAS parcela 1541/8 (ID 6497517),

za namen parkiranja osebnih vozil obiskovalcev Narodnega doma in Knjižnice Logatec, izven poslovnega časa Upravnega centra Logatec, se vknjiži stvarna služnost parkiranja v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin:

katastrska občina 2016 BLEKOVA VAS parcela 1611/8 (ID 3033513),

katastrska občina 2016 BLEKOVA VAS parcela 2/5 (ID 3873902) in

katastrska občina 2016 BLEKOVA VAS parcela *169 (ID 2025224).

 

Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene tukaj. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen tukaj.

 

06.02.2018

 


 

 

.


Reorganizacija centrov za socialno delo: Na teren, bližje k ljudem


 

 

NOVA VIŠINA MINIMALNEGA DOHODKA -

Obveščamo vas, da se je v skladu z ZSvarPre-D s 1. januarjem 2016  osnovni znesek minimalnega dohodka zvišal na 288,81 evrov kar pomeni, da se znesek redne denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči in posmrtnine zviša na 288,81. Cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo bo po novem  znaša največ 470,76 evra (trenutno 465,71 evrov). V kolikor imate priznano pravico do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka in bi želeli, da se vam višina pravice preračuna v skladu z novim zneskom minimalnega dohodka, morate v obdobju med 01.01.2016-29.02.2016 na centru za socialno delo oddati novo vlogo. V tem primeru se vam bo nova višina preračunala s 01.01.2016. 


 

KDAJ VAM POTEČE PRAVICA IZ JAVNIH SREDSTEV?

S spremembami socialne zakonodaje je prišlo do novosti pri pravici do znižanega plačila vrtca, saj ta odslej velja za obdobje enega leta.

Da starši ne bi po nepotrebnem vlagali vlog za subvencijo vrtca in še pomembneje, da ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim pravica poteče, so na MDDSZ pripravili aplikacijo za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev. Dostop do aplikacije je mogoč s spletne strani ministrstva.

https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Kdaj upravičencem potečejo določene pravice oziroma do kdaj veljajo naše odločbe lahko vsakdo preveri s pomočjo spletne aplikacije.


 

 

Skupini za osnovnošolske otroke ter skupina za mladostnike

V oktobru 2014 pričnemo s skupinama za osnovnošolske otroke ter skupino za mladostnike. Za vključitev v skupine ter dodatne informacije smo vam na voljo osebno na centru za socialno delo Logatec, po telefonu ali elektronski pošti.

Več o programih si lahko preberete na zavihku dejavnosti- dodatni programi.

 

Lepo povabljeni.

 


 

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Center za socialno delo Ljubljana, enota Logatec